Serdecznie
zapraszamy chętne osoby w wieku wędrowniczym, na jesienny
Wędrowniczy
Kurs Pierwszej Pomocy
,

który to odbędzie się już w październiku!
Pierwszy weekend kursu 11-13 października 2013 roku, drugi 25-27
października 2013 r. Koszt - 135 zł. Miejsce - Białystok. Zgłoszenia z
danymi osobowymi (Imię, nazwisko, PESEL) proszę przesyłać na e-mail
WKPPBialystok@gmail.com Po zgłoszeniu otrzymacie odpowiedz zwrotną z
informacjami, zakwalifikowaniu, bądź zapisaniu (po wykorzystaniu miejsc)
na listę rezerwową.


Pamiętajmy, że ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!
Ktoś chętny? :)
Taguje:

Komentarze:

POWRÓT