Przekaż 1% podatku dla 50 Suwalskiej Wędrownej Drużyny Harcerskiej "CONCORDIA"


Każda złotówka pomoże nam w  prowadzeniu naszych harcerzy na ich wędrówce życia :)
Podstawowe zasady przekazywania 1% podatku za 2010 r. (w roku 2011): 
- podatnik wskazuje opp i kwotę 1% w zeznaniu podatkowym, nie ma możliwości samodzielnej wpłaty 1% 
- podatnik może przekazać odpis 1% tylko dla jednej organizacji 
- podatnik ma możliwości określenia celu szczegółowego, na który chce przekazać 1% 
- jeśli odpis przekazywane jest dla organizacji, która ma oddziały, podatnik ma możliwości wskazania oddziału, dla którego chciałby przekazać swój 1% 

Kwoty odpisów zostaną wpłacone na jedno wskazane konto organizacji: 
- wpłaty organizacji będą wpływać na konta organizacji w terminie trzech miesięcy od terminu składania zeznań podatkowych, czyli do końca kwietnia (odpisy otrzymane od tzw. ryczałtowców) i do końca lipca (odpisy od tzw. liniowców i rozliczających się według tzw. skali podatkowej). 

Podstawa prawna: 
- ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, 
- ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne


50 SWDH "Concordia" serdecznie dziękuje za każdą złotówkę pochodzącą z rozliczeń.
 POZDRAWIAMY I DZIĘKUJEMY 
Taguje:

Komentarze:

POWRÓT